Regulamin XVI edycji
A A A
Regulamin XVI edycji

Regulamin XVI Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży "Pióro Splotu"

I. Organizatorzy:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

33-300 Nowy Sącz,

ul. Limanowskiego 7

tel./fax 48 (18) 443-43-39

e-mail; bibsplot@onet.pl

II. Sponsorzy:

Zespół Szkół Społecznych "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz

Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” z Krakowa

Wydawnicwto Literackie z Krakowa

Wydawnictwo „Biały Kruk” z Krakowa

Dom Wydawniczy Rafael z Krakowa

Wydawnictwo Czarne z Wołowca

III. Patronat medialny:

Radio RDN Nowy Sącz

Dobry Tygodnik Sądecki

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach województwa małopolskiego.
 2. Uczestnicy kwalifikują się w dwóch grupach wiekowych:
  • Seniorzy (urodzeni w latach: 01.01.1998 r. - 31.12.2001 r.);
  • Juniorzy (urodzeni w latach: 01.01.2002 r. - 31.12.2005 r.).
 3. Praca nadesłana na Konkurs może zawierać jedno opowiadanie lub/i trzy wiersze.
 4. Wielkość opowiadania nie może przekraczać trzech stron maszynopisu.
 5. Tematyka utworów jest dowolna.
 6. Termin nadsyłania pracy konkursowej: 20.04.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Prace należy nadesłać w 6 egzemplarzach na adres: Zespół Szkół Społecznych „Splot”, ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem na kopercie: ”Pióro Splotu”, pseudonimem uczestnika i kwalifikacją wieku (junior/senior), ewentualnie złożyć osobiście.
 8. Teksty prac należy podpisać wyłącznie pseudonimem autora i kwalifikacją wieku (junior/senior).
 9. Należy również załączyć elektroniczną wersję prac na płycie CD-ROM.
 10. Informacje dotyczące osobistych danych uczestnika (nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, data urodzenia, szkoła, tytuły utworów) należy dołączyć do pracy w osobnej kopercie, zamkniętej ale podpisanej pseudonimem i kwalifikacją wieku.
 11. Prosimy o podanie adresu e-mail, dalsza korespondencja będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną (zaproszenie na finał konkursu).
 12. Jury otworzy koperty z informacjami o autorze dopiero po wytypowaniu laureatów.
 13. Jury będzie oceniało prace w dwóch etapach: pierwsze czytanie (wszystkie prace), drugie czytanie (wybrane prace).
 14. Tylko autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego czytania zostaną zaproszenie na finał konkursu oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 15. Jury przyzna nagrody w 2 kategoriach: poezji i prozy.
 16. Nagrody w kategorii senior wynoszą: I miejsce 300 zł., II - 200 zł., III - 100 zł.
 17. Nagrodami w kategorii junior są książki.
 18. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród z ważnych powodów merytorycznych.
 19. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 20. Jury zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac.
 21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 22. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w celach promocyjnych, wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych, i innych materiałów prasowych) zarejestrowanych podczas finału konkursu (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm ; DzU 2006 nr 90, poz.631 z póż zm).
 23. Udział w konkursie jest jednoznaczny z deklaracją, iż nadesłane prace są pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 24. Prace ocenia Jury w składzie: przewodniczący: Andrzej Warzecha, członkowie: Dorota Kulig, Wojciech Kudyba, Wojciech Molendowicz, Grzegorz Rapcia, Małgorzata Gucwa-Fiut.
 25. Finał Konkursu przewidziany jest na maj 2017 r.
 26. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie www.splot.info oraz  „Pióro Splotu”.
Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wydarzenia, ogłoszenia i komunikaty dostępne odrazu na emailu. Zapisz się już dziś!

"SPLOT" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zajęło pierwsze miejsce wśród nowosądeckich liceów, a Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" pierwsze miejsce wśród gimnazów.

Tak wynika z rankingu "Dziennika Polskiego" przeprowadzonego w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury.

EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły.
» Czytaj więcej o liceum
» Czytaj więcej o gimnazjum
Kontakt z Nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, zapraszamy do kontaktu

+48 (18) 443 43 39
splot_nowysacz@op.pl
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz
+48 (18) 443 43 39
PKO BP SA Oddział 1 Nowy Sącz
Nr: 80 1020 3453 0000 8802 0059 5975
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT". Wszystkie prawa zastrzeżone