Strona Główna Mapa Strony
Wersje językowepl
  1. Wersja językowa ENEN
Aktualności
A A A
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
[2018-06-22] Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) i w związku z zebraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (klienta szkoły) informuję, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe:  tel.: 18 443 43 39, adres
e-mail: splot_nowysacz@op.pl;

 

2)    Osoba odpowiedzialna ze strony Administratora: e-mail: barbara.budzik@op.pl;

 

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g) RODO – oraz na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) i Art. 9 ust. 1 lit. a) RODO; szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych;

 

4)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

b)    organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;

 

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

 

6)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa); jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7)   Mma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 

8)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 
w celu realizacji usługi, o którą wnioskuje klient szkoły;

 

9)   Nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 
Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Najnowsze wydarzenia, ogłoszenia i komunikaty dostępne odrazu na emailu. Zapisz się już dziś!

"SPLOT" NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ

Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT im. Jana Karskiego w Nowym Sączu zajęło pierwsze miejsce wśród nowosądeckich liceów, a Niepubliczne Gimnazjum Społeczne "Splot" pierwsze miejsce wśród gimnazów.

Tak wynika z rankingu "Dziennika Polskiego" dla liceów z dn. 28.03.2015 r. i dla gimnazjów z dn. 14.04.2015 r. przeprowadzonego w oparciu o najnowsze wyniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźnika pozwalającego oszacować wkład szkoły w to, z czym uczeń opuszcza jej mury.

EWD to zdaniem ekspertów jedyny tak obiektywny sposób oceny pracy szkoły.
» Czytaj więcej o liceum
» Czytaj więcej o gimnazjum
Kontakt z Nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, zapraszamy do kontaktu

+48 (18) 443 43 39
splot_nowysacz@op.pl
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz
+48 (18) 443 43 39
PKO BP SA Oddział 1 Nowy Sącz
Nr: 80 1020 3453 0000 8802 0059 5975
Zespół Szkół Społecznych "SPLOT". Wszystkie prawa zastrzeżone